page_banner

COVID-19 Ag

  • Urządzenie do szybkiego testowania COVID-19 Ag

    Urządzenie do szybkiego testowania COVID-19 Ag

    Urządzenie do szybkiego testowania antygenów SARS-COV-2 jest szybkim wizualnym testem immunologicznym do jakościowego, przypuszczalnego wykrywania antygenów COVID-19 z wymazów z gardła i wymazów z nosogardzieli.

    Jest przeznaczony do użytku przez profesjonalistów jako test i zapewnia wstępny wynik testu, który pomaga w diagnozowaniu infekcji nowym koronawirusem.

    Jakakolwiek interpretacja lub wykorzystanie tego wstępnego wyniku testu musi również opierać się na innych wynikach klinicznych, jak również na profesjonalnej ocenie pracowników służby zdrowia.Należy rozważyć alternatywne metody badawcze w celu potwierdzenia wyniku badania uzyskanego za pomocą tego badania.